Migrantams

 

 

1. Teikiame profesionalią pagalbą ir konsultacijas savanoriško grįžimo klausimais

TMO darbuotojai atsakys į visus su grįžimu susijusius klausimus. Konsultacijos teikiamos telefonu, elektroniniu paštu, atvykus į TMO biurą Vilniuje arba pasienio punktuose. Esant poreikiui konsultacijose gali dalyvauti vertėjai.

 

2. Padedame susitvarkyti dokumentus, reikalingus Jūsų kelionei

TMO darbuotojai Jums padės susitvarkyti visus dokumentus, reikalingus išvykti iš šalies. Esant poreikiui bendraujama su ambasadomis, TMO biurais užsienyje, atsakingosiomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

3. Sudarome kelionės maršrutą ir nuperkame kelionės bilietus iki kilmės šalies

TMO darbuotojai konsultuodamiesi su Jumis parinks saugiausią ir greičiausią kelionės maršrutą, nupirks kelionės bilietus, apmokės bagažą.

 

4. Laikinai apgyvendiname ir padengiame būtiniausias išlaidas iki išvykimo

Esant poreikiui TMO pasirūpina išvykstančiojo nakvynės ir pragyvenimo išlaidomis iki kol yra tvarkomi jo kelionės dokumentai ir bilietai. Jūs būsite apgyvendinti saugioje ir patogioje vietoje, esant poreikiui Jums bus suteikti kuponai maistui įsigyti.

 

5. Parūpiname profesionalią medicininę pagalbą

Jei turite specialių poreikių dėl savo sveikatos būklės, Jums bus suteikta reikalinga medicininė pagalba prieš išvykimą.

 

6. Organizuojame palydą kelionės metu

Esant poreikiui Jūs galite būti lydimas tiek medicininio, tiek ir humanitarinio personalo. Jei Jums yra būtina humanitarinė pagalba, TMO suteiks lydinčio psichologo, socialinio darbuotojo ar apmokyto TMO darbuotojo paslaugas.

 

7. Suteikiame vienkartinę piniginę išmoką

Kiekvienas savanoriškai namo grįžtantis migrantas prieš pat išvykstant gauna vienkartinę piniginę išmoką, skirtą būtinosioms išlaidoms kelionės metu padengti.

 

8. Suteikiame galimybę iš naujo įsitvirtinti savo kilmės šalyje 

Kiekvienas savanoriškai į savo kilmės šalį sugrįžęs migrantas gali pretenduoti į reintegracijos paramą, kuri skirta pajamas generuojančiai veiklai, pvz. individualiai verslo idėjai įgyvendinti, apmokėti už profesinio mokymosi ar persikvalifikavimo kursus ir pan. Paraiškos formą reintegracijos paramai gauti migrantas turi užpildyti dar būdamas Lietuvoje. Reintegracijos parama gali būti skiriama tik pagrįstiems, konkretiems ir perspektyviems reintegracijos planams.