Mokymai/seminarai
2014 m.

 

2014 m. vasario 25 dįgyvendinant projektą „Savanoriškas grįžimas pažeidžiamiems asmenims V“ buvo surengti mokymai „ Kelyje: nelydimi nepilnamečiai“ , kurių tikslas buvo aptarti teorinius ir praktinius nelydimų nepilnamečių grąžinimo aspektus.  Mokymų metu buvo aptarti teoriniai aspektai, tokie kaip vaiko teisių apsauga, geriausio vaiko interesų nustatymas, tarptautinis bendradarbiavimas, šeimos paieška, bei kiti praktiniai aspektai: vaiko apklausa, vaiko grąžinimas. Mokymų metu buvo aptarta Jungtinės Karalystės ir Italijos praktika. Pakviesti du užsienio specialistai iš tarptautinių organizacijų, kurios užtikrina vaiko teisių įgyvendinimą tarptautiniu mastu.

 

MOKYMŲ MEDŽIAGA:

N.Grigutyte prezentacija.pdf

CFAB presentation.pdf

Matarese-Unaccompanied minors in Italy - Vilnius - 25,2,2014.pdf

 

2014 m. kovo 4 d. įgyvendinant projektą „Savanoriškas grįžimas pažeidžiamiems asmenims V“ surengtas seminaras „Migracija ir sveikata: kaip apsaugoti save ir kitus“ . Seminaras buvo skirtas specialistams, dirbantiems savanoriško grąžinimo srityje (TMO darbuotojams, pareigūnams, migracijos srities specialistams, pagalbos teikimo specialistams. Jo metu buvo aptariamas darbas su žmonėmis sergančiais lėtinėmis fizinėmis, priklausomybių arba infekcinėmis ligomis.

 

SEMINARO MEDŽIAGA:

dr.Davide Mosca presenation. pptx.pdf;

Tuberkuliozė migracija2014 kovas.pdf;

S.Caplinskas prezentacija.pdf;

R.Badaras prezentacija.pdf

 

2013 m.

 

2013 m. sausio 28-29 d. įgyvendinant projektą „Praktikų gebėjimų stiprinimas III“, siekiant stiprinti bendradarbiavimą grąžinimų ir reintegracijos srityse bei kelti jose dirbančių specialistų kompetencijas dirbant su skirtingų kultūrų asmenimis, buvo suorganizuoti dviejų dienų mokymai policijos, migracijos ir pasienio tarnybų atstovams. Jų metu dalyviai buvo supažindinti su Kaukazo tautų bei musulmonų socialine gyvensena, elgsenos ir bendravimo ypatybėmis. Buvo sustiprinti susijusių pareigūnų gebėjimai dirbti su skirtingų kultūrų žmonėmis ir įgytos tarpkultūrinės komunikacijos žinios.  

 

MOKYMŲ MEDŽIAGA:

Kaukazas.pdf

Islamas.pdf

Islamas.pdf 


2013 m. kovo 5 d. vykdant projektą „Savanoriškas grįžimas pažeidžiamiems asmenims IV“ buvo organizuojami mokymai skirti savanoriško grįžimo pagalbai asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Mokymų metu teikiama informacija apie TMO Vilniaus biuro patirtį teikiant pagalbą prekybos žmonėmis aukoms bei apie Lietuvos patirtį tiriant prekybos žmonėmis bylas, kurią pristatė Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovė. Mokymų tikslas buvo didinti specialistų gebėjimus, dirbti su prekybos žmonėmis aukomis, įskaitant gebėjimus identifikuoti prekybos žmonėmis aukas.

 

MOKYMŲ MEDŽIAGA:

IOM Oslo presentation.pdf

Ukraine Border Guard Agency presentation.pdf

IOM Kiev presentation.pdf

 

2013 kovo 26 d. buvo suorganizuoti mokymai apie darbą su psichikos sutrikimus turinčiais migrantais. Mokymų tikslas – didinti specialistų gebėjimus dirbti su  savanoriškai grįžtančiais psichikos sutrikimus  ar proto negalią turinčiais asmenimis. Mokymai buvo organizuoti atsakingiems migracijos tarnybų specialistams, pasienio ir policijos pareigūnams, dirbantiems su trečiųjų šalių piliečiais. Skaityti pranešimų buvo pakviesti ekspertai iš VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, kurie pristatė bendravimo su žmonėmis, turinčiais psichinę negalią rekomendacijas bei ekspertas iš TMO Ženevos biuro, bandė panaikinti stereotipus apie migrantų psichinę sveikatą ir pristatė pagrindinius sunkumus su kuriais susiduria migrantai, atsidūrę nepažįstamoje aplinkoje ir kaip tie sunkumai veikia jų psichinę sveikatą.

 

MOKYMŲ MEDŽIAGA:

I.Povilaitiene prezentacija 2013 03 26.pdf

G.Schinina presentation 2013 03 26.pdf

K.Levickaite prezentacija 2013 03 26.pdf

 

2012 m.

 

2012 m. vasario 28 d. vykdant projektą „Grįžtu namo III“ TMO Vilniaus biuro atstovės surengė dvišales konsultacijas su Vilniaus arkivyskupijos Caritas atstovais  savanoriško grįžimo tema.

 

2012 m. kovo 12-15 d. TMO Vilniaus biuro atstovai įgyvendinant projektą „Grįžtu namo III“ organizavo dvišales konsultacijas savanoriško grįžimo klausimais Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje atstovais. Konsultacijų metu buvo aptariami teisiniai, politiniai, ekonominiai Savanoriško grįžimo pagalbos programos aspektai.

 

2012 m. gegužės 23 d.  įgyvendinant projektą „Grįžtu namo III“ TMO Vilniaus biuro atstovai surengė seminarą skirtą žurnalistams ir viešųjų ryšių atstovams, kurio tikslas buvo užtikrinti efektyvią ir objektyvią komunikaciją migracijos srityje. Pristatytos Savanoriško grįžimo pagalbos programos vykdomos užsienyje. Seminare dalyvavo žurnalistai iš skirtingų laikraščių ir informacinių portalų bei viešųjų ryšių atstovai iš suinteresuotų institucijų (Vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamento, Valstybinės sienų apsaugos tarnybos, Vilniaus AVPK, Migracijos valdybos).

 

SEMINARO MEDŽIAGA:

WorldMigrationReport-2011-Presentation.pdf

 

2012 m. birželio 14 d. TMO Vilniaus biuras organizavo daugiašales konsultacijas „Poreikiai ir galimybės vykdant  savanorišką grąžinimą tranzitu per / iš kitos Šengeno valstybės“. Konsultacijose dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai, TMO atstovai. 

 

KONSULTACIJŲ PREZENTACIJOS:

IOM Riga presentation 2012-06-14.pdf

IOM_Tallinn.pdf

IOM Vilnius presentation.pdf

IOM Warsaw presentation.pdf

Estonian BorderGuardAgency 2012.pdf

Polish BorderGuardAgency 2012.pdf

Polish BorderGuardAgency 2 2012.pdf

Latvian BorderGuardAgency 2012.pdf

Lithuanian BorderGuardAgency 2012.pdf

2011 m.

 

2011 m. kovo 29-30 d. TMO Vilniaus biuro darbuotojai įgyvendindami projektą „Praktikų gebėjimų stiprinimas“ organizavo dviejų dienų seminarą „Žinios, nuostatos, gebėjimai:savanoriško grįžimo pagalba skirtingų kultūrų atstovams.Musulmonai.“ Seminaro metu VSAT prie LR VRM pareigūnai, Policijos departamento bei Migracijos departamento specialistai turėjo galimybę pagilinti savo žinias apie islamą, musulmonų socialinę gyvenseną bei pagalbos teikimo šios kultūros atstovams specifiką.  

 

2011 m. balandžio 19d. įgyvendinant projektą „Reintegracija kilmės šalyse“ Vilniuje suorganizuotas tarptautinis seminaras reintegracijos tema„Reintegracijos geroji praktika ir pamokos: nuo Italijos iki Irako“. Renginio dalyviais buvo valstybės institucijų, tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su užsieniečiais atstovai. Seminaro metu pristatytas reintegracijos pagalbos teikimo iš Lietuvos savanoriškai grįžtantiems trečiųjų šalių piliečiams modelis bei pirminis jo efektyvumo vertinimas. Detaliai aptarti pirmieji TMO Vilniaus biuro įgyvendinti reintegracijos projektai Moldovoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje, pristatyta ataskaita su rekomendacijomis. Seminaro metu pranešimus skaitė ir ilgamete patirtimi reintegracijos srityje  dalinosi migracijos ekspertai iš karštųjų taškų: TMO misijos Italijoje ir Viduržemio jūros valstybių regioninio biuro vadovas Jose Angel Oropeza ir TMO Irako biuro programų koordinatorius Nicola Graviano. TMO Irako biuro atstovo pranešimą galite peržiūrėti čia: Presentation - IOM Iraq - 2011 04 19.pdf

 

2010 m.

 

2010 m. gegužės 26 d. įgyvendinant projektą „Efektyvaus grąžinimo mechanizmas: pareigūnų gebėjimų stiprinimas“ suorganizuotas informacinis seminaras religinių bendruomenių atstovams, siekiant, kad informacija apie TMO Vilniaus biuro teikiamą savanoriško grįžimo pagalbą pasiektų tikslinę grupę ir per religinių bendruomenių atstovus. Seminaro metu pristatyta TMO Vilniaus biuro teikiama savanoriško grįžimo pagalba. 

 

2010 m. lapkričio 9 d. įgyvendinant projektą „Praktikų gebėjimų stiprinimas“ organizuotas seminaras – mokymai „Ieškant sprendimų: pažeidžiamų migrantų grįžimas namo“. Seminaro metu psichologas Evaldas Karmaza skaitė pranešimą apie tai, kokį poveikį gali turėti išgyvenimai persikeliant į kitą šalį , žmogaus psichinei sveikatai ir kaip atpažinti pagrindinius sutrikimus. TMO Hagos biuro specialistas, dirbantis su pažeidžiamais užsieniečiais, pristatė, kaip turi būti padedama specialiųjų poreikių turintiems asmenims grįžti namo. Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas Janas Vidickas dalyviams pristatė, kaip teisiškai reglamentuotas pažeidžiamų asmenų ( konkrečiai – nelydimų nepilnamečių)  buvimas Lietuvoje ir jų grįžimas. Po seminaro TMO sudarė nelydimų nepilnamečių atvykimo į Lietuvą schemą.