Leidiniai

Atnaujinta dalomoji medžiaga apie TMO teikiamą grįžimo pagalbą užsieniečiams lietuvių, anglų, arabų, azerbaidžaniečių, rusų ir tadžikų kalbomis pateikiama čia.

 

 

Ankstesnių metų dalomoji medžiaga apie TMO teikiamą grįžimo pagalbą užsieniečiams: 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams arabų kalba 

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams gruzinų kalba

 

Brošiūra apie gįžimo pagalbą užsieniečiams lietuvių kalba

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams rusų kalba

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams vietnamiečių kalba

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams anglų kalba

 

 

Ankstesnių metų dalomoji medžiaga apie TMO teikiamą reintegracijos pagalbą užsieniečiams:

Lankstinukas apie reintegraciją anglų kalba

 

Lankstinukas apie reintegraciją rusų kalba