Konferencijos

2010 m. birželio 21 d. tęsiant projekto „Efektyvaus grąžinimo mechanizmas: pareigūnų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimą, surengta baigiamoji konferencija, kurios metu buvo pristatyta užsienio šalių gerosios savanoriško grįžimo praktikos studija. Pateiktos rekomendacijos Lietuvai dėl grąžinimo sistemos tobulinimo bei vykdymo. Supažindinta su įgyvendinant projektus sukurtu bendradarbiavimo su institucijomis tinklu, pristatyti pasiekti rezultatai, pasidalinta vizitų metu gauta informacija. 

 

2011 m. birželio 16 d. įvyko baigiamoji projekto  „Praktikų gebėjimų stiprinimas“ konferencija.  Jos metu apžvelgtos savanoriško grįžimo projektų veiklos, pasiekti rezultatai, pasidalinta vizitų kitose Europos Sąjungos šalyse metu gauta informacija, gerąja praktika ir kylančiais iššūkiais. Konferencijoje pranešimą skaitė antropologas Mantas Kvedaravičius, kuris supažindino su čečėnų gyvenimo sąlygomis kilmės šalyje, jų nuostatomis, teisine ir politine situacija. 

 

2011 m. lapkričio 22 d. vykdant projektą „Praktikų gebėjimų stiprinimas II“ surengta konferencija „Migracija ir sveikata“, kuri buvo skirta Lietuvos Respublikos savanorišką grąžinimą vykdančių ir už jį atsakingų institucijų atstovams. Ekspertai pasidalino patirtimi, pristatė su migracija susijusių galimų sveikatos problemų analizę, pagalbos migrantams bei pagalbos specialistams galimybes. Po konferencijos parengtas ir išleistas praktinis leidinys apie plintančias ligas bei veiksmus, kuriuos turi atlikti pareigūnai, vykdantys tarnybos pareigas.

 

Praktinis leidinys "Migracija ir sveikata"

Migracija ir sveikata 2012.pdf

 

 

2013 m. birželio 20 d. vykdant projektą „Grįžtu namo IV“ surengta baigiamoji konferencija „ Savanoriško grįžimo programa. 15 metų Lietuvoje“.Konferencijos metu buvo pristatyta savanoriško grįžimo programos raida nuo pirmųjų pagalbos programų iki šiuo metu įgyvendinamos programos. Konferencijoje dalyvavo TMO Centrinės būstinės ekspertas bei TMO Latvijos biuro vadovas. Konferencijoje skaityti 4 pranešimai bei rodomas 1998 m. dokumentinis filmas apie pirmuosius savanoriškus grąžinimus Lietuvoje.

 

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI:

AVRR History and Present day presentation_Hart.pdf

SGP pradzia Lietuvoje.pdf

 

2014 m. birželio 17 d. vykdant projektą „Reintegracija: ateitis tėvynėje II“  buvo surengta baigiamoji konferencija „Reintegracija: ateitis tėvynėje“kurioje buvo pristatyti projektų, įgyvendintų pagal Europos grąžinimo fondą, veiklų įgyvendinimo rezultatai, aptariamos kilusios problemos ir sėkmingi atvejai.

 

KONFERENCIJOS MEDŽIAGA:

IOM Afghanistan.pdf

theNetherland presentation.pdf