Reintegracijos parama

 

Dažnai į savo gimtąsias šalis sugrįžusiems migrantams būna sudėtinga, jeigu jie grįžta į tas pačias sąlygas, kurios paskatino juos emigruoti. Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) siekdama migrantams padėti įsitvirtinti gimtosiose šalyse ir vykdydama pakartotinės neteisėtos ir/ar nesėkmingos migracijos prevenciją teikia reintegracijos pagalbą.

 

Reintegracijos pagalba visada teikiama grįžus į kilmės šalį, teikiama  ne grynais pinigais (sumokant už reikiamas prekes ir/ ar paslaugas tiesiogiai jų tiekėjams), yra orientuota į pajamas generuojančias veiklas ir apima:

  • paramą smulkiojo verslo steigimui (populiariausia paramos forma);
  • pagalbą įsidarbinant;
  • profesinio mokymo, perkvalifikavimo kursų finansavimą;
  • priklausomai nuo individualių grįžtančiųjų poreikių, kitas paramos formas (pagalbą persikeliant; susirandant apgyvendinimą; tęsiant mokslus; užtikrinant vaikų ugdymą;  kitokio pobūdžio pagalbą pažeidžiamiems asmenims ir pan.). 

 

Prieš išvykdami į savo valstybes, migrantai, padedant IOM Vilniaus biuro darbuotojams, užpildo reintegracijos paramos prašymo formą, kurioje aprašo, kokia veikla migrantas planuoja užsiimti grįžęs namo, kokia pagalba jam yra reikalinga. Svarbu ne tik parengti reintegracijos planą, bet ir turėti atitinkamus gebėjimus ir motyvaciją įgyvendinti savo idėją. 

 

Dėl reintegracijos pagalbos į IOM biurą gali kreiptis kiekvienas migrantas, pasinaudojęs savanoriško grįžimo programos pagalba. Dėl ribotų išteklių IOM Vilniaus biuras negali užtikrinti reintegracijos paramos kiekvienam iš Lietuvos savanoriškai grįžtančiam asmeniui. Spręsdami, kam skirti reintegracijos pagalbą, IOM Vilniaus biuro darbuotojai remiasi šiais kriterijais:

1. Reintegracijos planų praktinis įgyvendinamumas. Parama gali būti teikiama tik labai konkretiems, pagrįstiems ir perspektyviems reintegracijos planams. Jie turi atspindėti grįžtančiųjų gebėjimus, turėti aiškius tikslus ir būti realiai įgyvendinami. Reintegracijos veiklos turi būti pasirenkamos ir reintegracijos planai sudaromi atsižvelgiant į sąlygas kilmės šalyse.

2. Neatidėliotinas reintegracijos pagalbos reikalingumas. Pirmenybę gauti reintegracijos pagalbą turi:

  • Grįžtantieji į karų, konfliktų ir/ar stichinių nelaimių nusiaubtas valstybes;

  • Pažeidžiami asmenys, kurie grįžę į kilmės šalis gali nesugebėti tinkamai savimi pasirūpinti (pavyzdžiui, sunkiai sergantys asmenys, nelydimi nepilnamečiai, vieniši tėvai, daugiavaikės šeimos ir pan.)

3. Reintegracijos pagalbos prašančių migrantų motyvacija, pasirengimas aktyviai dalyvauti reintegracijos procese ir prisiimti atsakomybę už jo rezultatus.

 

Kviečiame susipažinti su sėkmingais iš Lietuvos namo grįžusių migrantų reintegracijos atvejais