Apie programą

 

Jau daugiau nei penkiolika metų Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras teikia savanoriško grįžimo pagalbą trečiųjų šalių piliečiams (ne ES ir ne EEB piliečiams) atsidūrusiems sudėtingoje situacijoje Lietuvoje.

 

Savanoriško grįžimo pagalba – tai pagalba neteisėtai Lietuvoje esantiems migrantams saugiai ir oriai sugrįžti į savo tėvynę. Pagalba teikiama trečiųjų šalių piliečiams, kurie apsisprendžia grįžti savo noru, tačiau susiklosčius aplinkybėms, neturi (finansinių) galimybių išvykti savarankiškai.

TMO Vilniaus biuras tam pačiam asmeniui suteikti savanoriško grįžimo pagalbą gali tik vieną kartą.

 

Europos Sąjungos teisės aktuose savanoriško grįžimo principas yra įtvirtintas kaip prioritetas prieš priverstinį išsiuntimą.